Trademark (Marka Tescili) Nedir? Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Trademark (Marka Tescili) Nedir? Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka nedir?

Marka, bir veya birden fazla markanın mal ve hizmetlerini tanımlamak, tanıtmak ve farklılaştırmak için kullanılan isim, terim, kelime, sembol (sembol), tasarım (tasarım), işaret, şekil, renk veya çeşitli bileşenleri olarak tanımlanır. Rakiplerinin üreticilerinden ve / veya satıcılarından oluşan bir grup. Amerika Pazarlama Derneği, markayı bir satıcı veya satıcı grubunun ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve onu rakiplerinden ayırmayı amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol veya tasarım olarak tanımlar.

Bugün, marka değeri milyarlarca dolar ile ölçülen şirketler var. Bilinen bir örnek olarak, Coca-Cola’nın 78 milyar dolarlık marka değeri, finansal varlıklarının neredeyse 6 katı.

Marka Tescili (Trademark) Neden Önemlidir? 

Markanın korunması, bir iş modeli ya da ürünün geliştirme aşamasından itibaren düşünülmesi gereken bir konudur. Sınai bir hak olan markanın korunması tescil ile mümkündür. Gelecekte olası marka ihlallerinde marka hakkını talep etme, durdurma, ihlali önleme ve kaldırma, tazminat talep etme, marka hakkının ihlaline karşı cezai soruşturma talep etme, markayı sahte ürünlere karşı koruma, com.tr ile alan adı satın alma gibi pek çok şey. Marka tescili bu açıdan önemlidir. Tescilsiz markalar için haksız rekabet açısından ancak dar bir korumadan yararlanmak mümkündür.

Hangi Ticari Markalar Tescil Edilebilir?

Herhangi bir markayı ayırt edici olması kaydıyla marka olarak tescil ettirmek mümkündür. Defterde açık ve kesin bir şekilde teşhir edilebilmek kaydıyla, kelime, şekil, renk, harf, sayı, ses, eşyanın veya ambalajının şekli dahil her türlü işaretten oluşabilir.

Günümüzde gerçek kişi adları, soyadları ve rumuzları ticari marka olarak tescil edilebilmektedir. Yine 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Industrial Property Law (Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) ile marka tescile uygunsa ve sicilde gösterilebiliyorsa ses tescili bile açılmıştır. Kanunun kabul edilmesinden önce, tek rengin ayırt edici olmaması ve herkes tarafından kullanılabilmesi nedeniyle tek başına soyut renklerin tescili mümkün olmamıştır.

Ancak yeni Kanunda renk kombinasyonlarının yanı sıra renklerin tek başına tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Markayla özdeşleşmiş sloganlar, mallar veya ambalaj formları da marka olarak tescil edilebilir ve korunabilir.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka başvurusu fiziki belgelerle veya online olarak yapılabilir. Başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin tacir olması veya ticari işletme sahibi olması şart değildir ve gerçek kişiler marka tescili için başvurabilir. Her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılmalıdır. Birden fazla marka için tek başvuru yapmak mümkün değildir.

Marka başvurusu, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi, varsa Kanunda düzenlenen teknik şartnameyi içerir. Ortak marka veya garanti markası için rüçhan hakkı talebi varsa başvuru yapılır. Talep ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harf kullanılması halinde bunların Latin alfabesindeki karşılıklarını içerir. Marka tescili, başvuru üzerine TPE tarafından yürütülen idari işlemlerin sonunda gerçekleşir.

Bu süreç şunları içerir;

  • Kayıt başvurusu,
  • Başvurunun TPE tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,
  • Başvurunun yayınlanması,
  • Başvuruya itirazda bulunmak, itirazları incelemek,
  • Kayıt belgelerinin düzenlenmesi / kayıt başvurusunun reddi,

Yaklaşık 7-9 ay sürer. Tam olarak başvurusu yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş ve süresi içinde hakkına itiraz edilmeyen veya itirazı reddedilen başvuru kayıt altına alınır ve sicile kaydedilir. Başvuru sahibine “Marka Tescil Belgesi” verilir.

Online Marka Tescili

1.”Yeterince çılgın” bir marka adı için internette sörf yapın

Buradaki en iyi kısım, kendiniz için benzersiz bir marka adı yaratmak için bazı kelimeleri genel kelimelerin bir karışımıyla icat edebilmeniz veya bu kelimelerin yerini alabilmenizdir.

2.Marka başvurusu hazırlama

  • İşletme Tescil Kanıtı: Kayıtlı işinize bağlı olarak (örneğin: şahıs şirketi vb.), Şirket yöneticilerinin kimlik kanıtı ve adres kanıtı sunulmalıdır.
  • Ticari markanın elektronik kopyası.
  • Önerilen işaretin hak talebinin kanıtı (geçerli olan) başka bir ülkede kullanılabilir.
  • Başvuru sahibi tarafından imzalanacak vekaletname.3.Marka tescil başvurusunun dosyalanması

“Manuel dosyalama” yı seçerseniz, kayıt için başvurunuzu kişisel olarak büyük şehirlerde bulunan Ticari Markalar Tescil Bürosuna taşımanız ve teslim etmeniz gerekir. Ancak bir e-dosyalama sistemi durumunda, alındı ​​makbuzunuzu anında hükümetin web sitesinde alacaksınız. Onayınızı aldıktan sonra, marka adınızın yanında TradeMark (TM) sembolünüzü kullanmaya hak kazanırsınız!

4.Marka adı başvuru sürecini incelemek

Tescil için mevcut veya bekleyen markalar arasında herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık olmamalıdır. 

5.Markanızın yerel Ticari Marka Dergilerinde yayınlanması

Bu kesinlikle marka tescilinin en önemli kısmıdır ve 3 ay (yani 90 gün) veya 120 gün içinde herhangi bir itiraz olmamalıdır.

6.Marka tescil belgesi düzenlenmesi

Tescil Şirketi, öngörülen 90 günlük süre içinde herhangi bir itiraz gelmezse ticari marka başvurunuzu kabul edecektir.

Yazar hakkında

E-ticaret Team author

Bir cevap yazın

95 − = 87

E-ticaret Eğitimlerimize Katılarak Evden Para Kazanma Yollarını Öğren!- HEMEN TIKLA!
WhatsApp chat